JINDŘICHŮV HRADEC

 

Město Jindřichův Hradec je z historického hlediska jedním z nejdůležitějších měst jižních Čech. Vzniklo ve 13. století jako osada pod hradem, který založil Jindřich, nejstarší syn praotce rodu Vítkovů z Prčic. Jeho potomci se psali jako páni z Hradce . Vzhledem k tomu, že tradičně zastávali u dvora vysoké úřady, patřil Jindřichův Hradec po dlouhou dobu mezi nejbohatší poddanská města. Po vymření rodu r. 1604 přešlo město do držení Slavatů a od konce 17. století až do roku 1945 patřilo město Černínům z Chudenic.
Město Jindřichův Hradec je velmi bohaté na kulturní stavby, jádro tohoto města je městskou památkovou rezervací.

Nejdůležitější stavbou ve městě je hrad a zámek, který je svou rozlohou po Pražském hradě a zámeckém komplexu v Českém Krumlově třetím největším u nás. Na první pohled zaujme hranolová Černá věž, nazývaná též Menhartka, původně hradní věž, v jejímž přízemí je zámecká tzv. Černá kuchyně, jedna z největších, dosud zachovalých pozdně gotických kuchyní.

 

Nejvzácnější uměleckou památkou ve Starém paláci je komnata, kterou roku 1338 vyzdobil neznámý malíř nástěnnými malbami s legendou o sv. Jiří. Tato svatojířská legenda byla odkryta r. 1838 a zachycuje motivy ze života sv. Jiří, patrona rytířů. Tento raně gotický „komiks“ je největším souborem maleb ve střední Evropě a patří mezi světové unikáty.